AMTSFULD-MÆGTIGENE

Efter 1729 flyttede den nordborgske amtsforvalters fuldmægtig ind på Søbygaard.

Fuldmægtigenes opgave var at bestyre Søbygaards og Gudsgaves distrikter på Nordborgs amtsforvalters vegne og fungere som dommer ved de to godsers birketing.

Fra 1729 til 1771 boede der i alt fem fuldmægtige, og den sidste, Christian Hansen, som havde boet på Søbygaard fra 1763, købte næsten 100 tønder land ved udparcelleringen, nemlig hovedparcellen, avlsbygningerne og hovedgården.

 


Han døde i 1781, og i 1784 giftede hans enke, Anne Cathrine Clausen, sig med Ove Fabricius.