BORGERE & BØNDER

I 1730’erne forsøgte den statslige administration flere gange at udstykke ladegårde rundt omkring – også på Søbygaard, men uden held.

I 1768 lykkedes bestræbelserne på de øvrige ærøske hovedgårde, mens Søbygaard først blev udstykket i 1771-72. I 1847 var der knap 50 ejendomme på Søbygaards jorder, men kun 4-5 af dem var i gårdstørrelse – resten var små husmandsbrug.

Søbygaards jorder var blevet forvandlet til små husmandsbrug, man kun med nød og næppe kunne leve af.

Hovedbygningen blev først bolig for amtsfuldmægtige, senere en kirkeinspektør og til sidst for en gårdmandsfamilie.