GÅRDMÆNDENE

Da Peder Eriksen Knudsen fra Halmø købte Søbygaard i 1876, bosatte familien sig i stuehuset ved avlsbygningerne - ”forvalterboligen”.

Den yngste søn, Niels Jensen Knudsen, tog over i 1895, men fik økonomiske problemer og måtte afhænde til en ældre bror.

Ved dennes død i 1941 blev ”slottet” overtaget som bolig af søn nummer to, og der blev han frem til ca. 1960. Avlsbygningerne, derimod, blev videreført af den ældste søn.

I 1965 blev ”slottet” solgt til museumsassistent Åge Andersen fra Ribe, mens en søn i Knudsen-slægten overtog landbrugsdriften efter at have forpagtet den fra 1959 til 1967.

 

 


Selve ”slottet” blev overtaget af Den Selvejende Institution Søbygaard i 1991, og avlsbygningerne købte man af Knudsen-slægten i 1994.

Hele Søbygaard-anlægget var da i stærkt forfald.