SØBY VOLDE

Søby Volde – som lokalt kaldes ”Borren” – blev muligvis etableret af kong Niels (1104-1134) som værn mod fremmede angreb.

Tysk ekspansion i Østersøen og flere vendiske angreb på den danske befolkning gjorde denne type borge nødvendige.

Borgen fungerede i ca. 150 år, men mistede sin betydning inden udgangen af det 13. århundrede og gik hurtigt i forfald.

Selve voldanlægget er stadig meget velbevaret, og voldens toppunkt er 36 meter over havets overflade.

Sydvest for voldstedet har det nu udtørrede Vitsø Nor strakt sig

 


3. en forborg med noget, der kan ligne en halvcirkelformet randvold nordligst i anlægget.
næsten helt ind til voldanlægget, som består af 3 hoveddele: 1. en hovedbanke med et nærmest trapezformet omrids, forsynet med en randvold. 2. en dobbelt halsgrav med en mellemliggende, spids vold nord for hovedbanken.