FABRICIUS' EFTERKOMMERE

Fru Fabricius gik på aftægt, da datteren Antoinettes mand, Joseph Steen fra Ærøskøbing overtog driften af Søbygaard. I 1847 døde han.

I 1850 flyttede Antoinettes to år ældre søster Anna Sophie Frederikke og fire af hendes seks børn ind på Søbygaard.

Familien håbede, at Annas søn kunne overtage Søbygaard, og han blev da også forvalter på gården omkring 1870.

Han forbedrede mejeridriften, byggede moderne svinestald, anlagde vandledning, så vandet sprang fra forskellige fontæner, 

 


men så rejste han pludselig sydpå og endte senere i New York. I 1876 solgte familien Søbygaard, mod at Antoniette og Anna Sophie Frederikke kunne blive boende på ”slottet” til deres død i henholdsvis 1879 og 1890.