Det var et gæstfrit hjem med mange besøg og store fester. Fabricius døde pludseligt, 59 år gammel, og hans enke måtte drive det store landbrug.

Der var altid økonomiske problemer, så hun gik bl.a. i gang med brændevinsbrænderi.

KIRKEINSPEKTØREN

Via ægteskab kom Ove Fabricius (1762-1821) i besiddelse af Søbygaard i 1784.

Fabricius var præstesøn fra Rise Præstegård og 22 år gammel, da han giftede sig med den 50-årige Anne Cathrine Clausen.

Hun døde i 1802. I januar 1801 blev Fabricius udnævnt til kgl. kirkeinspektør for de ærøske kirker, hvis administration han skulle lede i samarbejde med en kirkeværge ved hver kirke.

Da Fabricius’ kone blev syg og svag, kom den 21-årige datter fra den nærliggende Vester Møllegård og hjalp til.

Fabricius kunne ikke stå for den unge pige, som en måned efter fru Fabricius’s død i marts 1802 fødte Fabricius en dreng. I august blev Fabricius viet til sin nye, unge hustru, Anna Cathrine Nissen, med hvem han fik 7 børn.