RESTAURERINGEN

Fra 1991 til 1994 erhvervede Den Selvejende Institution Søbygaard det stærkt forfaldne Søbygaard. Først selve ”slottet” og derefter avlsbygningerne med den tilhørende jord. Der var nok at tage fat på! Økonomisk var det en enorm opgave. Derfor har restaureringen strakt sig over mange år - og den er langt fra færdig.

De enkelte etaper har kun kunnet gennemføres med velvillig støtte fra en lang række offentlige instanser og private fonde gennem årene.

Viljen til støtte skal ses i lyset af, at man fra de involverede myndig-heders side anser Søbygaard for at være en af de virkelig historisk værdifulde gårde i Danmark, fordi hele anlægget - især avlsgården og kælderen under ”slottet” - er så uspoleret i sine oprindelige hovedtræk på trods af det store forfald.