Velkommen til Søby Volde
og Søbygaard. Her kan du opleve et borganlæg fra 1100-tallet og en hertugelig bolig fra slutningen af 1500-tallet.
Stedet har været under restaurering siden 1989, men den er ikke tilendebragt. Søbygaard bruges nu som udstillingssted med skiftende udstillinger – især kunst – foredrags-rækker og koncerter.