Koncerter 2020 - koncertprogram

Carl Nielsen og Digterne

Vores forårskoncert i år bliver noget helt særligt: To af de skønneste danske digtere, Sophus Claussen og Jeppe Aakjær, og Carl Nielsens dejlige musik. Og så forår på Ærø…

Hvad kan vel i verden man ønske sig mere?Lyrik-Koncerten med Duo Villén/Sjølin og skuespiller Nis Bank-Mikkelsen var gennemkomponeret og leveret med charmerende humor, vid og kunnen. Kunstnerne fik skabt en utroligt varm og god atmosfære i salen, og indimellem var det næsten så taget løftede sig! Mai Kullberg, Violinst og arrangør af klassisk musikfestival, I Djurs og Mols.

At give ord til naturens mysterium var den store drøm for Jeppe Aakjær. Han anså symbolisterne – og hermed Sophus Claussen – for at være poetiske flagermus der blot virrede omkring uden forbindelse til virkeligheden.

- Digte af JEPPE AAKJÆR (1866-1930) - 

Ærbødigst, af Viggo Barfod. (1926)

 • Taagen Letter – fra Moderen af Helge Rode
 • Der dukker af Disen min Fædrene jord (1905)
 • Folk melody – nr. 1 fra 5 piano pieces
 • Ole sad på en knold og sang (1899) Humoresque – nr. 2 fra 5 piano pieces
 • Månen kysser rugneget (1905)
 • Arabesque nr. 3 fra 5 piano pieces
 • Den blanke Aa (1910)
 • Mignon – nr. 4 fra 5 piano pieces
 • Stille, Hjærte, Sol gaar ned (1912)
 • Elverdans - nr. 5 fra 5 piano pieces
 • Ved rugskjellet(1906) (melodi, Jacob Saxtorph-Mikkelsen) Vor Barndoms Bæk (1910)
 • Citat, Anders Fogh Rasmussen 2003
 • Historiens Sang: Som dybest brønd (1916) 

PAUSE 

- Digte af SOPHUS CLAUSSEN (1865-1931) - 

 • Tro og Håb spiller - fra Moderen af Helge Rode Ankomst til Siena (Valfart 1896) Romance – fra 2 Fantasy pieces.
 • Udflugt i det senesiske Landskab ( Valfart 1896) Fra ”Little Suite for Strings”, Op. 1 - II.
 • Intermezzo Valfarten Til Mont ́Allegro ( Valfart 1896) Børnene leger - fra Moderen af Helge
 • Rode Tizians Roser (Valfart 1896)
 • Underlige aftenlufte
 • Hjemfart
 • Tunge mørke Natteskyer, Mit hjerte altid vanker. 

Al musik er af CARL NIELSEN (1865-1931) 


Aakjær og Claussen havde begge forbindelser til Carl Nielsen – de var jævnaldrende og døde også uhyggeligt tæt på hinanden. Nielsen skrev musik til Aakjærs sange, men identificerede sig sjovt nok mere med Claussens lyrik.

Skuespilleren Nis Bank-Mikkelsen lægger sin fløjlsbløde stemme til digte af både Aakjær og Claussen. Carl Nielsens musik understreger stemningerne og ordene.

Den solistuddannede duo, Linnéa Villén og Anders Sjølin spiller melodierne til Aakjærs elskede sange og Nielsens mere traditionelle klassiske værker som f.eks. “5 piano pieces - i folkelig stil”.

Fløjtenisten Linnéa Villén blev i 2009 kandidat fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium ved Toke Lund Christiansen. Hun vandt 1.pris i den internationale fløjtekonkurrence ”The winner of Belgrade”.

Guitaristen Allan Sjølin er solistuddannt klassisk guitarist- og mandolinist fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium. Han er fast medlem af den prisbelønnede Copenhagen Guitar Duo.

Skuespiller Nis Bank-Mikkelsen blev uddannet fra Aarhus Teater i 1969. Han er desuden en yndet oplæser i Danmarks Radio og kendes for sin medvirken i satireprogrammet Rytteriet. 

 

Angående de 3 herrer ́s sammenhæng: 

At give ord til naturens mysterium, det var den store drøm for Jeppe Aakjær. Han anså symbolisterne – og hermed Sophus Claussen – for at være poetiske flagermus der blot virrede omkring uden forbindelse til virkeligheden. Aakjær og Claussen havde begge forbindelser til Carl Nielsen – de var jævnaldrende og døde også uhyggeligt tæt på hinanden. Nielsen skrev musik til Aakjærs sange, men identificerede sig sjovt nok mere med Claussens lyrik. 

I kraft af sit ægteskab med billedhuggeren, Anne Marie, blev Carl Nielsen i løbet af 1890'erne musikkens repræsentant i den kreds af moderne kunstnere og kulturpersonligheder, der gennemførte ”det sjælelige gennembrud” i dansk kultur. 

Man har i den forbindelse talt om en symbolistisk tendens eller tone i Carl Nielsens musik. De ”nye drømme” som Sophus Claussen talte om var rettet indad, mod kunstnerens sjæleliv. I nogle tilfælde med håbet eller troen på at fordybelsen i sjælelivet kunne etablere forbindelse med en højere, måske religiøs, verdensånd. I andre tilfælde tjente fordybelsen i det indre som en ny og beåndet forbindelse til virkeligheden og livet. 

Carl Nielsen takkede i 1927 Claussen for et tilsendt eksemplar af digtsamlingen ”Titania holder Bryllup”. ”Bestandig noget nyt og levende, overraskende og forunderlig krydret, som havde De sanset alle Ting i Verden og tænkt alle Tingenes Love efter!” 

Selvom Carl Nielsen generelt satte stor pris på dansk litteratur, er der ingen tvivl om, at Jeppe Aakjærs lyrik stod ham særligt nær. Den fornyelse af sprog og stof der fandt sted med Jeppe Aakjærs skildringer af almuelivet med en tone af social indignation havde genklang i Carl Nielsens egne erfaringer. Komponistens store glæde for denne kan bl.a. illustreres gennem følgende uddrag af et brev dateret 18. august 1921:

"Ingen dansk Digter har som De, skuet over det danske Land. Først staa stille, saa se og saa synge, saa det leger, gungrer, bæver, larmer, bruser og sitrer fra det fineste Spind til det stærkeste Drøn. Jeg beundrer alt dette grænseløst og saa er der, som sagt, endda saa uendelig meget, der sætter mig i en Tilstand jeg ikke kan beskrive, noget der ligesom hvælver sig over Landet; ja, hvad ved jeg. - Kære Jeppe Aakjær! Deres Digte vil leve og jeg tror de vil tage nogle af mine Melodier med paa Ryggen, saa jeg er i saadan Gæld at det ikke kan nytte at snakke om det." 

Carl Nielsen Museets bogsamling fra komponistens bo kan dokumentere, at

Aakjær tilsvarende anerkendte Carl Nielsens melodier. I samlingen findes fire bøger af Aakjær: Frederik Tapbjergs Plovgilde. Udvalgte Fortællinger (1911), Jens Langkniv. Af Fjends Herreds Krønikebog (1915), Min første Jul. En Skizze (1922) og Hejmdals Vandringer. Et Højsommerdigt (1924), hvoraf de tre sidstnævnte indeholder en personlig hilsen fra forfatteren til komponisten. I sidstnævnte bog ses følgende dedikation til komponisten: "Kjære Carl Nielsen! Her sender jeg Dem indtil nu mit største Digt. Min eneste Sorg er, at dette næppe vil faa Melodi af Dem. De bedste Hilsner fra Deres hengivne Jeppe Aakjær. Jenle 10/5/1924."