Billeder & musik fra Søbygaardkoncerterne igennem tiden

Billede- & videoarkiv som rummer tilgængeligt materiale fra vores koncerter.

Tryk/klik på ønskede koncert for udfoldning af billeder & video.