Søbygaard sange

Søbygaardsange

Kan købes/bestilles i Ærø Museums butikker, ved mail til info@arremus.dk eller ved bestilling på hjemmesiden hos Ærø museum.

Søbygaardsangene koster 100 kr. og indeholder 53 tekster fra 5 uropførelser på Søbygaard.

Uropført af sopran Nina Pavlovski 13. august 2003. Musik af Matti Borg. Tekst af Bjarne Jes Hansen . Dedikeret sopran Signe Asmussen. Musik af Thomas Clausen. Tekst Bjarne Jes Hansen.