Hertug Hans den Yngre

Hertug Hans den Yngre

Herregården Søbygaard blev opført af Hertug Hans den Yngre (ses til højre) omkring 1580, i forbindelse med gensamlingen af godset Seboy (Søby) i år 1580-1590. 

Næppe nogen anden person har som hertug Hans den Yngre (1545-1622) spillet så stor en rolle for Ærø. Han måtte, helt usædvanligt, nøjes med et hertugdømme uden den politiske magt, der normalt klæber sig til hertugtitlen og havde næppe fået nogen større plads i historien, hvis ikke han i stedet var blevet en særdeles driftig forretningsmand og godssamler i hertugdømmerne Slesvig og Holsten.

På Ærø er Hans den Yngre først og fremmest knyttet til Søbygaard. Søbygaard var en af mange hovedgårde i det enorme godskompleks, der foruden Als omfattede besiddelser i Holsten, omkring Glücksborg øst for Flensborg samt på Als og Sundeved. Anlæggelsen af Søbygaard blev startskuddet for en central periode af øens historie præget af små hertugdømmer. Perioden sluttede i 1749, da Frederik IV erhvervede det sidste hertugdømme på Ærø og dermed lagde hele øen under den danske konge, som en del af hertugdømmet Slesvig.

Hovedparten af Hans den Yngres nyanlagte og ombyggede hovedgårde er i dag forsvundet. Tilbage står Søbygaard som et monument over en periode af øens politiske historie og ikke mindst fortællingen om hertug Hans den Yngre, der blev en af hertugdømmernes største fødevare producenter i slutningen af 1500-tallet og begyndelsen af 1600-tallet. Hovedgårdsdriften blev nedlagt i sidste halvdel af 1700-tallet, og jorden udstykket til mindre gårde og husmandsbrug. I dag kan de besøgende på Søbygaard glæde sig over den restaurerede hovedgård og det naturskønne rekreative område omkring gården.

Selvom Søbygaard hører til blandt de allermindste slotte i Danmark, er slottet ikke uden en spændende historie. Man finder her træk af Ærø's omtumlede historie med de mange forskellige fyrster, som fra tid til anden delte øen imellem sig, og selvfølgelig er der også på Søbygaard en ”hvid dame”.

Allerede i 1277 nævner kilderne et gods ved navn Seboy (Søby), der ligger på Ærø. I slutningen af middelalderen var godset udstykket, men det blev genoprettet og samlet omkring 1580-1590 af Hertug hans den Yngre.

Godset Søbygård omfattede på det tidspunkt ca. en fjerdedel af Ærø og hovedgården blev anlagt ved siden af Søby Volde, men der er dog ingen historisk forbindelse imellem de to.

Voldanlægget Søby Volde blev anlagt i 1104 - 1134, men betydningen af voldanlægget forsvandt allerede omkring 1250. I den tidlige middelalder, var voldanlægget en del af det ærøske forsvar mod venderne. Volden anlagdes bag den lavvandede naturhavn Vitsø, og den ligger skåret ud i sydsiden af den lange bakke, der skiller Nordærø fra Sydærø. Den dag i dag er Søby Volde en af Danmarks mest markante voldanlæg.

I 1700-tallet blev Søbygård sammen med godserne Gråsten, Gudsgave og Vodrup solgt til kronen. 1772 blev Søbygård udstykket og i 1787 solgt til selveje.

Søbygårds nuværende hovedbygning er bygget i 1800-tals-stil, men er oprindelig fra 1500-tallet. Avlsbygningerne er ligeledes meget gamle, den sydlige længe er fra 1500-tallet og dermed blandt Danmarks ældste.

Søbygaard er i dag fredet og fredningen omfatter:

• Hovedbygning (ca. 1770, ombygget ca. 1830, kælderen ca. 1590)
• Det trelængede ladegårdsanlæg (opført i 1650, 1750 og 1775), der ligger omkring gårdspladsen
• De to vest herfor fritliggende bindingsværkshuse (mejeri og svinestald, opført efter 1850)
• Den brolagte gårdsplads med et valnøddetræ samt stensætningen og de stynede træer på og omkring borgbanken
• Stensætningen og brolægningen omkring ladegården og stensætningen (broen) fra gårdspladsen til borgbanken

Herregårdsanlægget er ejet af Den Selvejende Institution Søbygaard. Gennem de seneste år har Søbygaard gennemgået en stor renovering.

I sommerhalvåret afholdes Søbygaardkoncerterne i de gamle avlsbygningerne, hvor koncertsalen er udsmykket med arbejder af Sven Havsteen-Mikkelsen

Ved siden af Søbygaard kan man bestige det fredede borganlæg fra middelalderen hvor fårene græsser hele året og kaste et blik ud over Vitsø og videre mod øens nordlige ende over Lillebælt til Als og Fyn. 

På Søbygaard vises forskellige særudstillinger fra kunstens og kulturhistoriens verden, og spændende arrangementer finder sted.