Grundlæggeren af Søbygaard

Hertug Hans den Yngre

Hertug Hans den Yngre

Hovedgården Søbygaard blev opført af hertug Hans den Yngre (ses til højre) omkring 1580. I 1579 havde han opnået brugsretten til al jord på Ærø, og ved et mageskifte i 1584 fik han det som arvelig ejendom.

Næppe nogen anden person har som hertug Hans den Yngre (1545-1622) spillet så stor en rolle for Ærø. Han måtte, helt usædvanligt, nøjes med et hertugdømme uden den politiske magt, der normalt klæber sig til hertugtitlen og havde næppe fået nogen større plads i historien, hvis ikke han i stedet var blevet en særdeles driftig forretningsmand og godssamler i hertugdømmerne Slesvig og Holsten.

På Ærø er Hans den Yngre først og fremmest knyttet til Søbygaard. Søbygaard var en af mange hovedgårde i det enorme godskompleks, der foruden Als omfattede besiddelser i Holsten, omkring Glücksborg øst for Flensborg samt på Als og Sundeved. Anlæggelsen af Søbygaard blev startskuddet for en central periode af øens historie præget af små hertugdømmer. Perioden sluttede i 1749, da Frederik IV erhvervede det sidste hertugdømme på Ærø og dermed lagde hele øen under den danske konge, som en del af hertugdømmet Slesvig.

Hovedparten af Hans den Yngres nyanlagte og ombyggede hovedgårde er i dag forsvundet. Tilbage står Søbygaard som et monument over en periode af øens politiske historie og ikke mindst fortællingen om hertug Hans den Yngre, der blev en af hertugdømmernes største fødevare producenter i slutningen af 1500-tallet og begyndelsen af 1600-tallet. Hovedgårdsdriften blev nedlagt i sidste halvdel af 1700-tallet, og jorden udstykket til mindre gårde og husmandsbrug. I dag kan de besøgende på Søbygaard glæde sig over den restaurerede hovedgård og det naturskønne rekreative område omkring gården.