VANDMØLLEN

Den bæk, som hertug Hans den Yngre senere benyttede til at fylde voldgraven omkring sin hovedbygning, blev i 12-1300-tallet brugt til at drive en vandmølle.

Der er fundet spor af møllehuset: lerskår, kampesten lagt i mindst 3 skifter og en bagvedliggende mølledam.

Den overskydende jord fra dæmningen har muligvis været benyttet til opbygning af en hel eller delvis kunstig ø i bækløbet.

Øen kunne fordele vandet i en møllekanal og et omløb og ikke mindst bære et leje for møllehjulets aksel.