LANDSBYEN

Ved udgravninger i 1978 og 2004 blev der fundet rester af middelalderlig bebyggelse i Vitsø Nor. Der er fundet mange brugsgenstande, hvoraf de fleste hørte hverdagen til.

Men der er også fundet stumper af malmgryder og kobberkedler, som ikke er blevet fremstillet lokalt, men købt af fremmede skippere.

I den sumpede lavning viser fundet af en stammebåd og en vognaksel noget om samfærdselsmulighederne i den ældste middelalder.

Der er fundet mange skår fra lerkar i området omkring Søby Volde.

 

I 1200-årene blev den håndgjorte østersø-keramik erstattet af kander og kugleformede potter i hårdtbrændt ler. Skår fra importerede kander af tysk

afstamning tyder på aktiviteter et stykke ind i det 14. århundrede.