BORGEN

Der har været arkæologiske undersøgelser på og omkring Søby Volde flere gange.

Fundene afslører, at borgen på toppen har haft træpalisade. Sydfra kunne man komme ind i borgen via en indre gangbro, som gjorde det lettere for forsvarerne at flytte styrkerne bag ved volden.

En nordlig træbro, der kunne klappes op, var adgangsvejen til borgen. Der er næsten ikke fundet tegl på borgbanken, så der må være brugt træ, jord og græstørv som byggemateriale. 


Brandspor på borgens østlige randvold og fund af armbrøst-bolte tyder på, at borgen har været udsat for et angreb uden en voldsom og ødelæggende erobring.
Fund af køkkengrej afslører kontakt med store dele af Østersøområdet samt Brügge i Belgien. 3 mønter præget under kongerne Niels, Valdemar Sejr og Erik Plovpenning i perioden 1125-1250 vidner om stedets anvendelsesperiode.