AVLSGÅRDEN

Under afslutningen af restaureringen af ”slottet” i 1997, startede det store arbejde med at sikre den meget forfaldne avlsgård for eftertiden.

De dele, der truede med at vælte af sig selv, blev afstivet, og derefter påbegyndtes arbejdet med østre længe. Dette er fortsat i etaper, efterhånden som der har kunnet skaffes midler til den krævende opgave.

Helhedsplanen, der er udarbejdet i 2007, fortæller nærmere om den endnu manglende del af restaureringen af Søbygaards bygninger og udenomsarealer.