STENSÆTNINGER & VINDEBRO

Både ”slottet” og avlsgården er omgivet af stensatte banker, og området omkring har været oversvømmet.

Den lille bæk, der løber gennem sænkningen øst for anlægget, har været opstemmet, således at der opstod en sø, der kunne fungere som voldgrav rundt om selve ”slottet” og delvis omkring avlsgården. Adgangen til ”slottet” er sket over en vindebro.

Vindebroen var for længst væk og erstattet af en trist dæmning, og både den og de imponerende stensatte banker var i et hurtigt tiltagende forfald - ikke mindst omkring ”slottet”.

Mange dele var helt skredet sammen, og der forestod et meget omfattende arbejde med at genskabe stensætningerne.

Ligesom bygningerne er stensætningerne og alle de tilstødende arealer fredede.

 

 

 

Bemærk de murede udløb fra ”slottet”, der har haft ”hemmeligheder” - det vil sige toiletter - i lighed med andre slotsanlæg.