SLOTTET

Selve ”slottet” var det første, der blev restaureret (fra 1992 til 1998). Betegnelsen ”slottet”, som jo nok virker lidt flot for de fleste, har sin baggrund i de manglende herregårde på Ærø i vores tid.

Derudover er et slot karakteriseret ved, at der har boet kongeslægt på stedet; og det krav opfylder Søbygaard til fulde, hvad der kan ses mere om i afsnittene om hertugerne.

Som det også er berørt i de tre afsnit om Søbygaards historie før restaureringen, har bygningen en meget kompliceret historie.

Blandt andet har den tidligere været i to fulde etager. Men også mange andre ændringer gennem tiden har kunnet genfindes under restaureringsarbejdet.