RESTAURERINGENS HISTORIE

Ved starten af 2008 var vi så langt, at selve ”slottet” var restaureret, og stensætningen og vindebroen stod genskabt.

Også den østre længe var næsten færdig, herunder den genopførte, søndre del af længen (”salen”). Restaureringen af ”forvalterboligen” - den søndre del af vestre længe - afsluttedes i efteråret 2007.

Der arbejdes videre på detaljerne i en helhedsplan for færdiggørelsen, hvor alt det grundlæggende arbejde blev udført i 2007.

Planen blev udarbejdet parallelt med det informationsmateriale, som denne info-stander er en del af.
I planen indgår - udover de resterende bygninger i avlsgården der endnu ikke er restaureret - også de udendørs arealer.

Genskabelsen af søen - der også udgør voldgraven omkring Søbygaard - er en væsentlig del heraf.