SØBYGAARDS FUNKTION

Hertug Hans den Yngre besøgte af og til Søbygaard, og det samme gjorde også hertug Christian, men derefter var de hertugelige besøg få.

Hertug Bernhard af Pløn arvede Søbygaard og var der en enkelt gang, mens hertug Christian Carl benyttede stedet regelmæssigt i årene 1699-1705.

Der blev næppe gjort særlig meget for at vedligeholde Søbygaard, men det blev ændret, da den danske kong Frederik 4. overtog Søbygaard i 1729.

Det øverste stokværk og tårnet blev pillet ned, og den tidligere fyrstebolig

 


blev reduceret til bolig for den nordborgske amtsforvalters fuldmægtig.