ÆRØS DELINGER

Da hertug Christian døde, blev Ærø delt i fire dele mellem de tre tilbageværende brødre og den afdøde Alexanders søn.

Hver arving fik en hovedgård. Hertug Hans Christian af Sønderborg fik Gudsgave med Marstal.

Søbygaard tilfaldt hertug Joachim Ernst Pløn.

Hertug Philip af Glücksborg arvede Ærøskøbing og Voderup, mens hertug Frederik af Nordborg fik Gråsten.

De to sidste dele blev dog straks slået sammen, da Frederik havde mere brug for pengene end jorden. Dermed var Ærø delt i tre dele, og den førende hertug var hertug Philip af Glücksborg.

I 1636 oprettede han endnu en hovedgård, Købinghof, som fungerede som administrationscenter frem til 1721.

 

 


Den glücksborgske del med Ærøskøbing og Voderup gik i arv fra far til søn, mens den vestlige og østlige del af øen indgik som del i byttehandler, gaver og arv.

I 1729 stod den danske konge som hertug af disse ærøske dele, og i 1749 købte Frederik V resten af den glücksborgske hertug.

Ærø var dermed forenet under kongen, om end stadig en administrativ del af hertugdømmet Slesvig.