CHRISTIAN

Hertug Christian (1570-1633) var ældste søn af Hans den Yngre, men han arvede ikke stamsædet i Sønderborg, og Ærø var et ret lille område i forhold til brødrenes dele.

Sagen er nok, at han var ugift og derfor ikke kunne føre slægten videre. Derfor arvede hans bror Alexander Sønderborg, for han havde kone og børn. Hertug Christian indrettede sig på Gråsten, hvor han levede sammen med sin husholderske, Cathrine Griebels.

Sammen fik de en datter, og efter hertugens død giftede Cathrine Griebels sig med hertugens kammertjener og flyttede til Ærøskøbing.

 


I hertug Christians bo fandt man en gammel landsfane med 9 striber - i dag er et flag fra 1950'erne med 3 striber udbredt på Ærø.
Hertug Christian gjorde meget for at fremme Ærøskøbings handel og forbød derfor skudehandel på andre ærøske havne. Han oprettede en fjerde hovedgård, Voderup, af to bondegårde.