HANS DEN YNGRE

Hertug Hans den Yngre (1545-1622) var yngste søn af Danmark-Norges kong Christan 3., som gennemførte reformationen i Danmark.

Hans den Yngre blev født på Koldinghus den 25. marts 1545 og voksede op på samfundsstigens højeste trin.

Hans storebror, Frederik 2., blev Danmark-Norges konge efter sin far. Den mellemste bror, Magnus, fik et indkøbt område i Baltikum mod at give afkald på sin arv i Slesvig og Holsten.

En tilsvarende ordning var ikke mulig i Hans den Yngres tilfælde, og i 1564 fik han derfor tildelt Plön og Ahrensbök i Holsten samt Sundeved, Als og Ærø i Slesvig.

 

Hans blev kaldt ”den Yngre” til forskel fra sin farbror, Hans den Ældre i Haderslev.

Han havde sans for effektivisering af landbruget og drev det vidt som godsejer.

Den oprindelige arv blev flere gange forøget ved hjælp af opkøb. Hans den Yngre døde på Glücksborg Slot den 9. oktober 1622