Foreningen Søbygaards Venner


Ærøs gamle landsfane fra 1600 tallet

Foreningen Søbygaards Venner

Foreningens formål er at bevare Søbygaard for eftertiden og give områdets fysiske rammer et kulturhistorisk indhold i overensstemmelse med stedets og hele Ærø's historiske baggrund.

Foreningen støtter op om aktiviteter på Søbygaard og den fortsættende restaurering, istandsættelse og vedligeholdelse af slottets tidligere avlsbygninger, ligesom vi også bakker op om Ærø museums virke på Søbygaard.

I sommerhalvåret bruges Søbygaard, og i særdeleshed Søbygaardsalen, til søbygaardkoncerterne og udstillinger - kort sagt, skaber vi liv og aktivitet på Søbygaard.

Udover Søbygaardkoncerterne, samarbejder Søbygaards Venner også med andre lokale foreninger om blandt andet afholdelse af opera- og korkoncerter.

Foreningen har for tiden ca. 250 medlemmer.