Foreningen Søbygaards Venner


Ærøs gamle landsfane fra 1600 tallet

Foreningen Søbygaards Venner

Foreningens formål er at bevare Søbygaard for eftertiden og give områdets fysiske rammer et kulturhistorisk indhold i overensstemmelse med stedets og hele Ærø's historiske baggrund.

I sommerhalvåret bruges Søbygaard, og i særdeleshed Søbygaardsalen, til søbygaardkoncerterne - kort sagt, skaber vi liv og aktivitet på Søbygaard.

Udover Søbygaardkoncerterne, samarbejder Søbygaards Venner også med andre lokale foreninger om blandt andet afholdelse af opera- og korkoncerter.

Foreningen har for tiden ca. 250 medlemmer.