Persondatapolitik

Forklaring af vores persondatapolitik


Dataansvar

Søbygaards Venner behandler personoplysninger, når vi varetager vores opgaver. Søbygaards Venner's persondatapolitik forklarer, hvordan vi behandler dine oplysninger. Søbygaards Venner er dataansvarlig og har følgende kontaktoplysninger:

Søbygaards Venner

Søbygaardsvej 2-4

5985 Søby Ærø

Mail:  kasserer@søbygaardsvenner.dk


Indsamling og formål

Indsamling og behandling af personoplysninger er nødvendig i forbindelse med koncertafholdelser, udstillinger, udlejning af sal, medlems administration eller andre formål, som er i overensstemmelse med vores formål.

Vi indsamler og behandler kun de personoplysninger, som er nødvendige og relevante for den givne aktivitet og for at kunne opfylde vores forpligtelser og er primært kontaktoplysninger i form af:

navn

adresse

telefonnummer

e-mail

CPR-nr

fakturanumre

Søbygaards Venner kan desuden på egen hånd henvende sig til dig og indsamle og behandle opdaterede personoplysninger i forbindelse med kontrol af kontaktoplysninger. Det sker for at sikre, at de personoplysninger, vi behandler om dig, er retvisende, hvilket er et krav ifølge bogføringslovgivningen og databeskyttelsesforordningen. Derfor er det også vigtigt, at du selv kontakter os når dine personoplysninger ændrer sig. 


Informationssikkerhed

Hos Søbygaards Venner har informationssikkerhed høj prioritet. Vi har hostet vores hjemmeside og gemmer digitale oplysninger hos Simply.com som beskytter kritiske og følsomme informationer og informationssystemer mod kompromittering og anden uautoriseret anvendelse. Vi sikrer, at dine personoplysninger ikke bliver tilintetgjort ved en fejl, går tabt, bliver ændret eller offentliggjort uautoriseret, samt at uvedkommende ikke får adgang eller kendskab til dem.

For at beskytte dine oplysninger bedst muligt ved en eventuel ny databehandling, foretager vi en vurdering af, om vores behandling af dine oplysninger indebærer en høj risiko for dig.


Sletning af personoplysninger

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til de formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af disse, under hensyntagen til overholdelse af arkivreglerne. 


Udlevering af oplysninger

Søbygaards Venner udleverer ikke personoplysninger til tredjemand med henblik på markedsføring eller til anden kommerciel brug.


Indsigtsret

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi har registeret om dig. Ved henvendelse om indsigt i egne oplysninger, stiller vi af hensyn til dig og for at undgå uretmæssig indsigt krav om dokumentation for din identitet. 

Hvis du anmoder om det, kan vi informere dig om de oplysninger, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder eller immaterielle rettigheder.

Hvis du ønsker indsigt i dine personoplysninger, kan du skrive til kasserer@søbygaardsvenner.dk og angiv venligst ”Indsigt i personoplysninger” som emne.


Adgang til sletning eller rettelse af dine personoplysninger

Hvis du mener, at vi behandler personoplysninger om dig, som er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Vi skal i så fald bede dig om at henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. 

I nogle tilfælde har vi en forpligtelse til at slette dine personoplysninger. Hvis du mener, at dine oplysninger ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine personoplysninger bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i bekræftende fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.


Indsigelsesret

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Hvis din indsigelse er berettiget, ophører vi med behandlingen af dine personoplysninger.

Du skal dog være opmærksom på, at behandling og brug af dine personoplysninger kan være en forudsætning for, at du kan have et arrangement med Søbygaards Venner.


Klageadgang

Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger til:

Datatilsynet

CVR nr. 11883729

Adresse: Borgergade 28, 5., 1300 København K

Telefon: 33 19 32 00

E-mail: dt@datatilsynet.dk